Zadzwoń i umów się
na spotkanie
12 202 04 35

Kancelaria Adwokacka Ostrowska — Ostrowski

Bieg terminów sądowych rusza na nowo

16 maja 2020
Brak komentarzy

Do połowy marca 2020 r. lockdown był nam znany jedynie z podręczników ekonomii i to w wariancie teoretycznym, ewentualnie jako scenariusz filmów katastroficznych. Chwilę później stał się faktem. Objął też sferę toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych.

Z dniem 31 marca 2020 r. na skutek nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wprowadzono art. 15 zzs ust. 1. Na skutek jego wprowadzenia terminy procesowe i sądowe w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczynały biegu lub o ile ten już się rozpoczął, ulegały one zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z takim brzmieniem postępowały również organy administracyjne. Działania sądów w znacznej mierze zostały zawieszone, ale sama przez cały ten okres regularnie otrzymywałam pocztę z różnych sądów, w tym doręczono mi opinie biegłych, odpisy środków zaskarżenia złożonych przez przeciwników, odpisy pism. To otwierałoby termin do dokonania po mojej stronie odpowiednich czynności.

Organy administracji doręczały też decyzje, postanowienia, dokonywały uzgodnień, czy wreszcie wydawały indywidualne interpretacje w sprawach podatkowych. Większość z nich zawierała pouczenia zgodne z brzmieniem art. 15zzs, które informowały o stanie zawieszenia rozpoczęcia biegu terminu do dokonania czynności np. zaskarżenia danego rozstrzygnięcia. Dla przykładu można się posłużyć pouczeniem z wydanych w tym okresie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnych.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

(…)

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.).

Zdaję sobie sprawę z tego, że po pierwsze tego typu pouczeń było bardzo dużo, po drugie w świadomości wielu zgodnej z brzmieniem przepisów stan zawieszenia został wprowadzony na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Stan ten trwa nadal pomimo podejmowania kroków w celu jego zniesienia. Jednak ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 usunięto z systemu przepis art. 15zzs. Ustawa 14 maja 2020 r. została przyjęta przez Sejm, 15 maja 2020 r. podpisana przez Prezydenta i tego samego dnia opublikowana. Zgodnie z art. 46 pkt 20) ustawy nowelizującej uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nie jest zatem tak, jak pierwotnie przewidziano, że stan zawieszenia terminów będzie trwał do czasu trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID .Nie jest też tak, jak pouczały strony o tym ograny administracji. Bardzo ważne zatem, żeby ta informacja dotarła szybko do jak największej liczby osób, szczególnie że podpis Prezydenta i publikacja ustawy nastąpiła w piątek.

Jak zatem wygląda teraz kwestia biegu terminów? Zgodnie z art. 68 ustawy nowelizującej terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a terminy których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( art. 68 ust. 6 i ust. 7). Zgodnie z art. 76 ustawy nowelizującej ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia poza pewnymi wyjątkami, do których omawiane przepisy się nie zaliczają.

Przekładając to na konkretne daty trzeba powiedzieć, że ustawa nowelizująca weszła w życie 16 maja 2020 r. Od tego dnia biegnie właśnie te 7 dni, które ustawodawca w art. 68 przewidział jako pewien okres karencji, kiedy co prawda przepis art. 15zzs już nie obowiązuje, jednak terminy zawieszone do tej pory czy też te, których bieg się nie rozpoczął, nadal przez 7 dni jeszcze nie biegną. Po upływie 7 dni czyli 23 maja 2020 r. rozpocznie się bieg terminów.

W przypadku terminów zawieszonych musimy ustalić, w którym dniu upływającego terminu nastąpiło zawieszenie, obliczyć ile dni zostało jeszcze dla dokonania czynności i odliczyć te pozostałe dni, poczynając od 23 maja 2020 r. Dokonanie czynności w tym terminie będzie uznane za skuteczne. W przypadku terminów, których bieg się nie rozpoczął, rozpoczyna się on od dnia 23 maja 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę, że zwykle w postępowaniach ustawodawca wprowadza obowiązek dokonania czynności w ciągu 7 dni/tygodnia (termin dla wniesienia zażalenia, skargi na czynność komornika) bądź 14 dni (termin dla wniesienia apelacji, odwołania od decyzji administracyjnej), bieg tego terminu znowu zakończy nam się w sobotę 30 maja 2020 r. bądź 6 czerwca 2020 r.

Tutaj z pomocą przychodzi nam art. 115 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zgodnie z ogólną regułą art 111 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Przekładając to na daty, mamy zatem przedłużenie każdego z tych terminów z soboty do końca poniedziałku, jako następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Będzie to zatem odpowiednio 1 czerwca 2020 r. i 8 czerwca 2020 r.

Żeby już być w stu procentach dokładną, to muszę powiedzieć, że 31 maja 2020 r. jest nie tylko niedzielą, ale również dniem ustawowo wolnym od pracy jako pierwszy dzień Zielonych Świątek, co uregulowane jest w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.). To jednak nie wpłynie na to, o czym pisałam wcześniej.

Zatem nie bacząc na pouczenia w decyzjach czy inne informacje zawarte w pierwotnych doniesieniach o zawieszeniu terminów, musimy się dostosować do aktualnej rzeczywistości. Na Facebooku Kancelarii znajdziecie mały pomocnik.

Brak komentarzy. Dodaj Swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami

Jeżeli potrzebujesz pomocy rzetelnego prawnika - nie zwlekaj! Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy.

Jeśli wolisz zadzwonić i porozmawiać z nami osobiście:

Zadzwoń: +48 12 202 04 35

Proszę podaj swoje imię!
Proszę podaj swoje nazwisko!
Proszę podaj numer telefonu!
Proszę podaj prawidłowy adres email!
Proszę potwierdź, że nie jesteś robotem!
Proszę opisz swój problem prawny
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skontaktowanie się z nami, odpowiemy wkrótce.
Niestety Twoja wiadomość nie mogła zostać wysłana. Proszę zadzwoń do nas: 12 202 04 35.