Zadzwoń i umów się
na spotkanie
12 202 04 35

Kancelaria Adwokacka Ostrowska — Ostrowski

Jak działa koło łowieckie po upływie kadencji zarządu w czasie pandemii?

10 kwietnia 2020
Brak komentarzy

Kadencja zarządu koła łowieckiego i komisji rewizyjnej trwa 5 lat. Jeżeli jej koniec wypada w tym roku, kończy się w tym dniu, w którym odbyło się walne zgromadzenie wyborcze w roku 2015. Ze względu na zagrożenie koronawirusem większość kół łowieckich w Polsce nie będzie miała możliwości zwołania i odbycia walnego zgromadzenia wyborczego przed końcem kadencji. Co zatem z ciągłością działalności koła? Kto upoważniony jest do jego reprezentacji? Kto ma zawierać ugody z rolnikami, kto ma podpisywać umowy?

Z chwilą upływu 5 lat od dokonania wyboru, kadencja zarządu kończy się,  a zatem nie jest to już organ koła. Dla kół jest to duży problem, gdyż nie wiadomo, jak w takim razie kontynuować bieżącą działalność. Powstają pytana o to, kto ma wystawiać odstrzały, kto ma zajmować się odszkodowaniami za szkoły łowieckie, kto ma reprezentować koło w czynnościach urzędowych etc. Koniec kadencji i brak możliwości organizacji zgromadzenia wyborczego nie oznacza, że koła nie mogą dalej działać. Przeciwnie, bieżącą działalność trzeba kontynuować.

Uważam, że dotychczasowy zarząd koła – mimo upływu kandencji – powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za dalszą bieżącą działalność koła. Powinien nadal reprezentować koło i podpisywać wszelkie niezbędne umowy, zgodnie ze Statutem. Dla ułatwienia działalności, zarząd powinien wytypować jedną osobę do reprezentowania koła poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa do wyraźnie wskazanych czynności. Pamiętajmy jednak, że takie umowy, wobec upływu kadencji – będą wymagały w każdym przypadku potwierdzenia przez nowy zarząd, po dokonaniu wyborów. W razie braku potwierdzenia umowy przez nowy zarząd, umowa staje się nieważna i może powstać problem dla osób działających jako zarząd, mimo upływu kadencji. W skrajnym przypadku druga strona umowy może żądać od nich odszkodowania. Istnieją jednak sposoby uniknięcia tego problemu, poprzez każdorazowe umieszczanie w treści umowy odpowiednich zapisów.  

PEŁNOMOCNIK CZY ORGAN KOŁA ŁOWIECKIEGO?

Koło łowieckie posiada osobowość prawną. Jest zatem stroną umów, może składać oświadczenia jako koło. Jak każda osoba prawna, koło łowieckie działa przez swoje organy, czyli przez zarząd. Członkowie zarządu reprezentując koło działają nie jako pełnomocnicy koła, ale jako samo koło. Podpisanie umowy lub ugody z rolnikiem przez członków zarządu oznacza, że umowę czy ugodę zawarło koło, a nie zarząd. Zgodnie z §49 ust. 2 Statutu PZŁ, zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu pełnomocnictwa do dokonywania pewnych czynności. Wówczas w pewnych sprawach, wyraźnie określonych w treści pełnomocnictwa, oświadczenia w imieniu koła składa jeden członek zarządu.  Jest to wewnętrzne, organizacyjne i praktyczne ułatwienie dla zarządu, który w określonych sprawach może działać jednoosobowo. Nie zmienia to jednak faktu, że tak umocowany członek zarządu na zewnątrz, np. przy ugodach z rolnikami, działa dalej jako organ koła, a nie jako pełnomocnik. Oznaczałoby to, że z chwilą zakończenia kadencji wszystkie umowy zawarte przez koło będą wymagały dla pełnej ważności potwierdzenia przez nowy zarząd.

Pamiętajmy, że pełnomocnictwo „organizacyjne” dla członka zarządu do jednoosobowej reprezentacji koła jest ściśle związane z kadencją. Wraz z jej upływem pełnomocnictwo takie wygasa, bo skończyła się kadencja zarządu. Pełnomocnictwo „organizacyjne” udzielone członkowi zarządu na podstawie §49 ust. 2 Statutu PZŁ nie może przewidywać, że nie wygaśnie ono na skutek upływu kadencji, gdyż takie zastrzeżenie w tym wypadku jest nieważne. Nie uniknie się więc konieczności potwierdzania tak zawartych umów przez nowy zarząd koła.

Zarząd może oczywiście udzielić pełnomocnictwa określonej osobie do podejmowania określonych czynności na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wówczas pełnomocnik reprezentuje koło np. w zakresie wypłat odszkodowań za szkody łowieckie. Zarząd może też udzielić pełnomocnictwa procesowego, jeżeli zachodzi konieczność reprezentowania kola przed sądem. Są to jednak zupełnie inne formy działania, niż „organizacyjne” pełnomocnictwo dla członka zarządu z §49 ust. 2 Statutu PZŁ.

Wobec upływu kadencji zarządów kół łowieckich i konieczności zapewnienia ciągłości działania w czasie pandemii, kusząco wygląda możliwość udzielenia przez zarząd pełnomocnictwa, które jednak nie wygaśnie na skutek upływu kadencji. Nie jest to jednak pełnomocnictwo oparte na Statucie, lecz na kodeksie cywilnym. Uważam jednak, że takie zastrzeżenie o nie wygaśnięciu pełnomocnictwa na skutek upływu kadencji jest zbędne, ponieważ zakończenie kadencji zarządu nie prowadzi automatycznie to wygaśnięcia już udzielonych pełnomocnictw cywilnych i procesowych. A zatem rozwiązaniem na czas zarazy może okazać się udzielenie przez zarząd pełnomocnictwa nie do działania jako koło, co przewiduje §49 ust. 2 Statutu, lecz jako pełnomocnik koła, zgodnie z kodeksem cywilnym. Tylko takie pełnomocnictwo cywilne nie wygasa bowiem automatycznie z chwilą upływu kadencji organów koła i umożliwia kontunuowanie działalności.

USTAWA ROZWIĄŻE PROBLEM

9 kwietnia 2020 r. Sejm przegłosował projekt ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2. Ustawa ta zmienia ustawę Prawo łowieckie w ten sposób, że dodaje art. 33e, zgodnie z którym jeżeli w trakcie trwania kadencji organów PZŁ oraz organów koła łowieckiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Zmiana przewiduje również, że wybory do organów PZŁ i do organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej, niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia stanów opisanych wyżej.

Oznacza to, że jeżeli ustawa zostanie przegłosowana w Senacie, popisana przez Prezydenta i opublikowana, to rozwiąże się problem dalszej działalności koła. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej zostanie przedłużona, a zatem zarząd będzie nadal działał jak zwykle, bez konieczności potwierdzania umów oraz wszelkich innych czynności. Jest to najlepsze z możliwych rozwiązań. Co ważne, zmiana wejdzie w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.

Brak komentarzy. Dodaj Swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami

Jeżeli potrzebujesz pomocy rzetelnego prawnika - nie zwlekaj! Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy.

Jeśli wolisz zadzwonić i porozmawiać z nami osobiście:

Zadzwoń: +48 12 202 04 35

Proszę podaj swoje imię!
Proszę podaj swoje nazwisko!
Proszę podaj numer telefonu!
Proszę podaj prawidłowy adres email!
Proszę potwierdź, że nie jesteś robotem!
Proszę opisz swój problem prawny
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skontaktowanie się z nami, odpowiemy wkrótce.
Niestety Twoja wiadomość nie mogła zostać wysłana. Proszę zadzwoń do nas: 12 202 04 35.